Goran Nikolić slovi za osnivača paraolimpijuske discipline tandem biciklizam u Srbiji.

Iako je ova, najintegralnija disciplina paraolimpijskog programa u kojoj ravnopravno učestvuju biciklista oštećenog vida – kopilot (slep ili slabovid) i njegov pilot zdravog vida na paraolimpijskom programu od 1976. u Srbiji do 2004. nije postojao ni jedan takmičarski tandem bicikl. Postojale su samo verzije koje su za potrebe rekreacije retki entuzijasti napravili spajanjem 2 bicikla.

Goran Nikolić je 2004. osmislio projekat kojim je aplicirao kod ACDEI/VOCA koja je iz sredstava USAID-a Junioru donirala 3 takmičarska tandem bicikla. U cilju motivisanja mlađih, osmislio je nekoliko maratonskih transparentih vožnji kroz Srbiju i region u nameri da u gradovima kroz koje prolaze tandem biciklisti zainteresuje mlade oštećenog vida za ovu disciplinu i privuče pažnju sponzora i donatora da im omoguće kupovinu tandem bicikala.

Do pojave novih, mlađih biciklista oštećenog vida, 5 godina je bio član nacionalnog tandem biciklističkog tima Srbije koji je nastupao sa tri posade. Učestvovao je na 2 svetska prvenstva i niz regionalnih takmičenja.

Goran Nikolić je osnivač je „Tradicionalnog tandem biciklisitčkog maratona Kragujevac (Srbija) – Mostar (BiH)“ koji se vozi već 12 godina i doprinosi održavanju veza i zbližavanju građana putem razmene mladih na relaciji dva zbratimljena grada. Ova manifestacija je doprinela i razvoju tandem biciklizma u BiH.

Biciklizam mu je alternativna rekreativna disciplina pošto je zavistan od pilota.

Za razvoj tandem biciklizma i osnivanje, odnosno održavanje manifestacije „Kragujevac – Mostar“ dobio je brojna vredna priznanja institucija u obe zemlje.