Cilj

  • Promovisanje sportskih, kreativnih i intelektualnih potencijala osoba sa invaliditetom kroz ekstremni sportski poduhvat.
  • 55 maratona za 55 uzastopnih dana je doprinos afirmaciji sposobnosti osoba sa invaliditetom za obavljanje i najsloženijih poslova.

Svrha

Doprinos razvoju centra za sport i rehabilitaciju OSI koji se osniva u Kragujevcu.

Na inicijativu Paraolimpijske Akademije „Junior “Delta holding“ na lokaciju površine 0,83 h koju je obezbedio grad Kragujevac počinje izgradnju prvog u nizu neophodnih objekata površine 500 m.

Ova društveno odgovorna kompanija pored zadužbine u okviru donacije poklanja i projekat za izgradnju objekata u narednim fazama urađen na osnovu iskazanih potreba inicijatora.

Ekstremnim atletskim poduhvatom „55Maratona za 55 dana“ PAK „Junior“ kao tehnički organizator i Goran Nikolić kao u svojstvu realizatora istog upućuju poziv: rondacijama, finansijskim organizacijama, privrednim subjektima i institucijama da sledeći primer Delta fondacije podrže razvoj centra-

Neophodnost organizacije rada u kampovima u oblasti sporta i procesu rehabilitacije mladih sa invaliditetom zasniva se na nužnosti sprovođenja metoda individualnog rada nastavnika i trenera sa ovom ciljnom grupom.

Na osnovu iskustava iz razvijenijih zemalja, poznato je da se proces dodatne edukacije roditelja dece sa invaliditetom i njihovih nastavnika, trenera, instruktora i asistenata na najefikasniji način realizuje u kampovima metodom rada sa manjim grupama.

Centar za sport i rehabilitaciju OSI i mini kampovi su najbolja podrška realizaciji nastave fizičkog vaspitanja i poboljpanju njenog kvaliteta za učenike sa invaliditetom u inkluzivnom obrazovanju kroz dopunski rad u okviru vannastavnih aktivnosti.

Opširnije o značaju sporta u procesu rehabilitacije OSI u aktuelnom trenutku u Srbiji i regionu možete pročitati ovde.

Misija

Uključivanje mladih sa invaliditetom u društveni život zajednice sa statusom ravnopravnih, vrednih i dostojanstvenih ličnosti i efikasnije rešavanje njihovih egzistencijalnih pitanja.