Na čelu tima koji će biti Goranova logistika jeste Miško Stojanović, marketing menadžer i vlasnik TABOOSPORT-a, a isti sačinjavaju:

  1. Goran NIKOLIĆ – nosilac poduhvata,

Zdravstveni tim:

  1. Dr Mirjana A. JANIĆIJEVIĆ PETROVIĆ
  2. Dr Vlada ŽIVKOVIĆ i
  3. Menadžer u zdravstvu Nebojša JEVREMOVIĆ

Web i info tim:

  1. Miroslav AKSENTIJEVIĆ,
  2. Miroslav KATANIĆ
  3. Nenad NIKOLIĆ.
  4. Boris JOTIĆ i
  5. Nikola JOVANOVIĆ