Generalni pokrovitelj maratona 55/55

Rotary District 2483 kao generalni pokrovitelj Maratona 55/55, preuzeo je obavezu da organizuje svih 55 dana Goranovu maratonsku trku. Obzirom da će Goran „dotrčati“ u razne gradove Srbije, Bosne i Hercegovie i Crne Gore, svaki Rotary klub će:

 • orgnizovati policijsku pratnju koja obezbeđuje trku
 • organizovati doček u gradu uz prisustvo udruženja osoba sa invaliditetom i sportskih klubova
 • organizovati konferenciju za novinare po završetku dnevnog maratona
 • pokriti troškove goriva i obezbediti hranu i smeštaj za Gorana i njegov tim
 • po mogućstvu, organizovaće donatorsko veče i druženje sa Goranom i njegovim timom

Informacije o Rotary organizaciji

Rotari je organizacija poslovnih i profesionalnih ljudi udruženih širom sveta u cilju pružanja humanitarne pomoći, podsticanja visokih moralnih standarda u svim profesijama i unapređenja dobre volje i mira u svetu. Simbol rotarijanstva je točak u pokretu (zupčanik sa 24 zupca, žlebom i 6 paoka), koji simboliše civilizaciju i neprekidno kretanje.

Cilj rotarijanstva je usrećiti drugoga kroz spremnost za pružanje usluga u svakodnevnom životu.

Osnovni moto Rotarija je “NESEBIČNO SLUŽITI” , što najpotpunije izražava filozofiju nesebičnog volonterskog služenja, uz toleranciju, razumevanje i prihvatanje različitosti.

Principi rotarijanstva definisani su kroz test četiri pitanja:

 1. Da li je ISTINA? – Rotarijanci treba da žive i rade po principu: istina, cela istina i samo istina
 2. Da li je POŠTENO za sve učesnike? – Reč “pošteno” poziva na nepristrasnost, odsustvo predrasuda i favorizovanja
 3. Da li unapređuje PRIJATELJSTVO i DOBRU VOLJU? – u Rotariju prijatelji žive u opštem i zajedničkom interesu
 4. Da li služi DOBROBITI svih učesnika? – Rotarijanci smatraju da je život, ne samo pravo, nego i obaveza služenja.

Izraz “avenije delovanja” je opšte prihvaćen koncept koji najbolje opisuje osnovne oblasti delovanja Rotarija:

 • Služenje u klubu – podrazumeva sve aktivnosti koje Rotarijanci realizuju radi uspešnog funkcionisanja kluba
 • Služenje u profesiji – govori o mogućnostima svakog Rotarijanca da kroz svoju profesiju gaji poštenje i korisnost svog zanimanja i da ih predstavlja ostalim članovima
 • Služenje zajednici – vezano je za aktivnosti koje Rotarijanci realizuju u cilju poboljšanja kvaliteta svoje zajednice
 • Međunarodno služene – nastojanje Rotarijanaca da pomognu u razumevanju i dobroj volji između naroda različitih zemalja
 • Servis novih generacija – prepoznavanja pozitivnih promena od strane mladih kroz razvoj liderskih aktivnosti, uključivanjem u zajednicu i međunarodne projekte i programe razmene koji obogaćuju i gaje svetski mir i kulturološko razumevanje

Rotarijanci su postavili temelje i predložili osnivanje međunarodne organizacije za razmenu kulture i nauke (UNESCO), učestvovali su u osnivačkoj povelji UN, u čijem sastavu imaju svog predstavnika, kao i u UNICEF-u, FAO i dr.

Prvi Rotari klub je osnovan 23. februara 1905. godine u Čikagu, osnivač je Pol Haris sa svoja još tri prijatelja. Početak rotarijanstva u Jugoslaviji vezan je za 1927. godinu i aktivnosti dr Vojislava Kujundžića, što je rezultiralo zajedničkom čarter proslavom klubova Beograd i Zagreb na Vidovdan 1929. godine.  Neposredno pred početak Drugog svetskog rata prestaju sve aktivnosti Rotari klubova. Reosnivanje rotarijanstva počinje tokom 1989. godine, zvanično Rotari klub Beograd ponovo počinje sa radom 1992. godine. Danas District 2483 obuhvata teritoriju Srbije i Crne Gore sa 60 klubova i oko 1200 rotarijanaca.

Rotari Internacionala danas broji oko 1,3 miliona članova, preko 34000 klubova u 166 država na 35 geografskih regiona. Svi kubovi su grupisani u preko 530 distrikta na čijem su čelu distriktni guverneri. Međunarodna centrala se nalazi u Evanstonu (Čikago, Ilinois). Rotari Internacional je organizovan na klupskom, distriktnom i globalnom nivou i predstavlja nepolitičku organizaciju, neopterećenu verskim, rasnim i ideološkim predrasudama, upućen na ceo svet, mnogobrojne jezike, kulture i narode svih država.

Rotari fondacija je stvorena 1917. godine od strane Arča Klumpa, kao fond da “učini dobro svetu”. Humanitarni projekti fondacije širom sveta usmereni su ka poboljšanju kvaliteta života, pružanju zdravstvene nege, pijaće vode, hrane, obrazovanja i ostalih osnovnih potreba prevashodno u zemljama u razvoju. Jedan od glavnih humanitarnih projekata je Polio Plus, najveća i najmasovnija akcija ikada sprovedena. Sakupljeno je više od 1,3 mlrd dolara i kroz volonterski rad preko million rotarijanaca vakcinisano više od milijardu dece, čime se procenat dece obolele od dečje paraliza smanjio za 99%.

U Rotari klub se ulazi isključivo po pozivu postojećeg rotarijanca, koji prvo poziva potencijalnog člana kao gosta u svoj klub, ceneći da isti poseduje lične i profesionalne kvalitete da postane rotarijanac. Za sve postupke postoji jasna i propisana procedura od strane organizacije. Rotari je jednako otvoren za osobe oba pola koje su navršile 30 godina starosti i koje ispunjavaju kriterijume za članstvo, odnosno da je vrhunski profesionalac i lider u svojoj struci.